اکو رسانه
آرشیو
اخبار دسته بندی: آموزش
وی افزود: طرح پایش سلامت در تهران به دلیل داشتن ۴۴۰۰ نفر عضو در جهاد دانشگاهی در سه‌فاز اجرا خواهد شد و پس از آن خوزستان، خراسان و اصفهان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مجری طرح پایش سلامت اعضای جهاد دانشگاهی عنوان کرد: طرح پایش سلامت به‌صورت جامع اجرا
سواد ابزاری والدین تقویت شود یک پژوهشگر فضای مجازی می گوید: تقویت سواد ابزاری والدین به عنوان گام اول در مدیریت فضای مجازی برای نوجوانان است؛ به طور مثال همانگونه که در اداره ها دوره های ضمن خدمت برگزار می شود آموزش این دانش مهارتی نیز برای والدین طی
عملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی ۹ ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۷۵۲ هزار و ۹۱۲ نفر دوره آموزش دولتی ارائه شده که از این میزان، ۳۳۱ هزار و ۸۲۷ نفردوره در بخش صنعت، ۲۶۵ هزار و ۶۸۰ نفر دوره در بخش خدمات، ۹۳ هزار و ۲۸۹
جستجو